Bok om skandinaviskt företagsorganisation för japaner

Olle Hedqvist har tillsammans med en f.d. arbetskollega Reiichiro Kani fått en bok på japanska 北欧流小さくて最強の組織づくり ”Hokuouryuu chiisakute saikyouno soshiki zukuri” utgiven av det stora japanska bokförlaget Kodansha under senhösten 2018. Boken handlar om organisation med betoning på personalens roll. Det görs vissa jämförelser mellan Japan och Skandinavien och Sverige –vad kan betraktas som likartat, olikt etc.  Det fokuseras på IKEA, H&M, och i viss mån också Gadelius, vari författarna själva var verksamma. Olle Hedqvist har nu fått ett antal ex. av boken till sig i Sverige och det går bra att beställa boken från honom via e-post hedqvist.olle@telia.com, ange då faktureringsadressen i mejlet och antal böcker som önskas. Det svenska priset är 160 kr inklusive porto.

 


JET-programmet 2019

Från JAPAN-NOW, 13 februari 2019 

Japanska ambassaden i Stockholm får ofta frågor angående The Japan Exchange and Teaching Programme, vanligen kallat JET-programmet. Svenskar erbjuds normalt inte möjligheten att delta, eftersom rekryteringen baseras på efterfrågan av lokala myndigheter, vilka främst efterfrågar deltagare med engelska som modersmål. Det kan dock hända ibland, senast förra året, då en deltagare från Sverige anställdes som Assistance Language Teacher, ALT. I år har den möjligheten kommit igen. En svensk deltagare söks som Assistance Language Teacher i Hokkaido. Se vidare här:
Sista anmälningsdag 22 februari 2019.

Det svenska export- och investeringsfrämjandet i Japan

I bifogad artikel av Göran Edman skildras framväxten av den svenska främjarverksamheten i Japan.  Här belyses utmaningar, framgångar och svårigheter under nästan ett halvt sekel. Det känns angeläget att, i anslutning till jubileumsåret 2018, lyfta fram några av de verksamheter som så aktivt bidragit till de goda relationerna mellan Sverige och Japan. Läs mer


Order of the Rising Sun till Leif Almö och Edvard Fleetwood

Den 29 april 2018 tillkännagavs att den japanska regeringen för våren 2018 beslutat att tilldela utmärkelser till 140 personer. Från Sverige utdelas utmärkelser till Leif Almö, honorär generalkonsul för Japan i Malmö, och till Edvard Fleetwood, generalsekreterare för Sweden–Japan Foundation. Utmärkelserna är The Order of the Rising Sun i olika valörer.

http://www.se.emb-japan.go.jp/nyhet_180429.html

 


2018 års mottagare av stipendier och anslag

Vid en ceremoni på Kungliga Musikhögskolan den 8 maj delade Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) och Sweden-Japan Foundation (SJF) ut stipendier och anslag till ett tjugotal av årets närmare 50 anslagsmottagare. Stipendiaterna och anslagsmottagarna verkar inom många olika områden och under 2018, jubileumsåret för firande av 150 år av diplomatiska förbindelser, prioriterades projekt i Japan såväl som i Sverige med anknytning till jubiléet.

Förutom till ett stort antal svenska ungdomar som ska studera eller forska i Japan gavs anslag till kulturella evenemang med anknytning till Haiku, musik, utställningar, uppträdanden mm.

Stipendieceremonin förrättades av ambassadör Jun Yamazaki tillsammans med företrädarna för donatorerna. På bilden syns ambassadöre i mitten omgiven av anslagsmottagare såsom Fru Sonoko Kaze, rektor för Östermalms Enskilda Musikskola, donatorföreträdare såsom dir Carl Eric Stålberg (Swedbank), Märta Christina och Magnus Vahlquist, prof Harriet Wallberg, ordförande Sweden-Japan Foundation, prof Staffan Scheja, Kungl Musikhögskolan, samt Mitsuru Suzuki, ordförande i SJFs stipendiekommitté, och Marie Tsujita Stephenson, informationssekreterare och stipendiehandläggare vid SJF och SJSF.


The Order of the Rising Sun till Lena Asplund

Ordföranden i Svensk-japanska Parlamentarikerförbundet Lena Asplund har tilldelats The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon för ”främjande av parlamentariska utbyten och goda relationer mellan Japan och Sverige.

Ordern överlämnades till Lena av Ambassadör Jun Yamazaki vid en ceremoni och mottagning på ambassadörens residens den 31 januari 2018.


Hans Majestät Konungens medalj till Edvard Fleetwood

Sweden-Japan Foundations generalsekreterare Edvard Fleetwood har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående insatser som främjare av svenska kultur- och forskningskontakter med utlandet – särskilt med Japan”.

Medaljen överlämnades vid en ceremoni på Stockholms slott den 28 januari 2018.