Note: FAQ studies in Japan is available only in Swedish.

FRÅGA:
Jag skulle vilja praktisera i ett japanskt företag. Kan jag skriva själv, eller kan någon hjälpa mig med det?

SVAR:
Du bör använda Dig av en mellanhand, t ex en lärare eller någon ”äldre” person med arbetslivserfarenhet från Japan som hjälper till med att introducera dig i företaget som du vill komma till. Att som student skriva direkt till ett japanskt företag är inte den gängse vägen i Japan och ger sällan önskat resultat. Däremot kan svenska företag i Japan vara öppna för förfrågningar från svenska studenter. Det bör tilläggas att det pågår en internationaliseringstrend i Japan vilken innebär att japanska företag öppnar sig mot omvärlden. Flera har förmånliga internship program, vilka kan passa för att göra examensarbete på ett laboratorium el dyl.

FRÅGA:
Kan man som student i Japan undervisa i engelska?

SVAR:
Många utländska studenter undervisar i engelska vid sidan av sina studier (för detta krävs arbetsvisum och vid vissa universitet är det ej tillåtet att ha extrajobb bredvid studierna).

FRÅGA:
Kan man göra examensarbete i Japan?

SVAR:
Ja, det är inte ovanligt. Studenter från flera fakulteter i Sverige har under sitt sista studieår utnyttjat denna möjlighet. Se även ”Trainee/graduation thesis” genom att klicka på menyn ovan.