Note: Japan-contacts in Sweden is available only in Swedish at this time.

 

Syftet med denna sida är dels att underlätta för den som vill bedriva studier, forskning, praktik, m.m. i Japan att hitta finansieringskällor, och dels att bistå ett antal finansiärer med marknadsföring av deras stipendier och anslag, vilka i varierande grad kan utnyttjas för utbyte med Japan.

Sammanställningen redovisar ganska många anslagsgivare. Den kan ge intryck av att det finns stora resurser tillgängliga för den som vill bedriva utbyte med Japan och att det är lätt att få pengar. Så förhåller det sig emellertid inte. De flesta stipendier eller anslag är avsedda för en viss kategori, t.ex. unga ”postdok”, eller ett specifikt ämnesområde. För de allra flesta sökande finns det tyvärr enbart ett fåtal fonder att vända sig till.

De tre specifikt Japaninriktade ”breda” stiftelserna (Sweden-Japan Foundation, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation och Stipendiestiftelsen för studier av Japanskt Samhällsliv) vänder sig till många ämnesområden och kategorier sökande.

 

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Japanese Embassy in Stockholm
(MEXT – Monbukagakusho stipendier)

VINNOVA