Note: Japan-contacts in Sweden is available only in Swedish so far.
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, SJSF, är en svensk/nordisk stiftelse som utdelar anslag och stipendier till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Bidragen skall avse stöd till forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistisk och kulturell verksamhet.

Stiftelsen har delat ut anslag sedan 1986. Huvuddelen av de svenska anslagen har givits till institutioner och större utbytesprojekt, men även till individuella stipendier för studier, forskning eller kontaktresor förekommer. Den årliga anslagssumman har uppgått till omkring 2 milj. kronor. Anslag av motsvarande storlek har även fördelats till mottagare i Danmark, Finland och Norge samt Island och Japan av stiftelsens sektioner i dessa länder.

Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars varje år. Ansökan görs på stiftelsens hemsida (den svenska sektionen) www.sjsf.se
Adress: Box 5073, 102 42 STOCKHOLM
Tel: 08-611 68 73
E-post: info@swedenjapan.se

Ansökningar avseende japanska forskares vistelse vid svenska institutioner görs på engelska eller japanska på stiftelsens hemsida (den japanska sektionen) www.sjsf.se
The Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation
Nippon Zaidan Bldg. 4F. 1-2-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
Tel:+81-3-6229-5468
E-post: tokyo@sjsf.jp