Note: Japan-contacts in Sweden is available only in Swedish so far.

 

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv 

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Kontakt med mottagande japansk institution skall vara etablerad före ansökan om stipendium. Stipendierna står öppna för forskare, yrkesverksamma journalister, konstnärliga yrkesutövare, kulturadministratörer samt högskolestuderande på avancerad nivå.

Stipendierna avser 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan och täcker normalt kostnader för resa och uppehälle.

Ansökan, som skall innehålla en noggrann beskrivning av studievistelsens syfte och uppläggning och inbjudningsbrev eller motsvarande korrespondens, görs på särskilt formulär. Beslut fattas vid ett tilfälle per år. Sista ansökningsdatum är i regel 1 december varje år. För närmare upplysning kontakta Japanstiftelsen, www.japanstiftelsen.se

Kontaktperson: Kicki Edman   Tel: 08-611 68 73    E-post: [email protected]