Att tänka på

De flesta utländska studenter i Japan kommer från Asien, t ex från Kina eller Korea. Det kan vara svårt för en västerlänning att hålla samma takt som asiaterna, eftersom dessa ofta har ett språkligt försprång (t ex kännedom om skriftspråk). Det är därför viktigt att orientera sig om sammansättningen av klasserna. De skolor som här listas bör vara lämpliga för västerlänningar ur denna synvinkel.

För den som överväger att studera vid japansk språkskola och vill göra en budget tillkommer utöver kursavgiften även allmänna levnadsomkostnader. Billigast är det på Hokkaido i norr och Shikoku i sydöst. Dyrast är Tokyo där även restiderna till skolan kan bli långa och krävande. JASSO (Japan Student Services Organization) anger som genomsnittlig levnadskostnad ca 120 000 yen per månad på Hokkaido och ca 175 000 yen per månad i Tokyoområdet.

På landsorten (om man nu får kalla en tvåmiljonersstad som Sapporo för landsort) kan Du som student kanske komma litet närmare japanerna och inte sällan finns möjlighet att bo i japansk familj för kortare eller längre tid. Åtskilliga svenskar har med goda erfarenheter vistats i Sapporo, där man känner en särskild gemenskap med andra ”nordbor”.

Den som önskar utnyttja studiemedel för språkstudierna bör orientera sig om gällande regler hos CSN. Skolorna skall vara godkända. Den som avser att vid hemkomsten försöka tentera vid universitet i Sverige för att erhålla universitetsstudiepoäng rekommenderas att ta en kontakt med studievägledare vid någon av de japanska institutionerna (Stockholm, Göteborg, Lund) för att orientera sig om antagningsregler mm före avresan till Japan.

 

Sök språkskolor!

Du kan söka olika språkskolor i Japanese Language School Database

Databasen är på japanska, men Google Translate fungerar relativt bra.