Note: FAQ studies in Japan is available only in Swedish. 

 

FRÅGA: 

Vilka studieterminer gäller i Japan?

SVAR: 
Det akademiska året vid högre läroanstalter börjar i april och första terminen slutar i september. Sedan fortsätter andra terminen från början av oktober till början av mars. Fr.o.m. slutet av april till början av maj finns ca 10-dagars ledighet som kallas Golden Week. Sommarlov brukar vara under juli-augusti. Från slutet av december till början av januari har man ca två veckors vinterlov. I några fall följs samma terminsindelning som vi har i Sverige.

 

FRÅGA:
Är det en god merit att ha studerat i Japan?

SVAR:
Erfarenheter från Japan och kunskaper i japanska i kombination
med en examen från en yrkesinriktad utbildningslinje (ekonomi, teknik, etc.) gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och skiljer ut dig ifrån mängden. En mycket gedigen språkutbildning kan ge dig arbete som exempelvis lärare, tolk, guide etc.

 

FRÅGA:
Har de japanska universiteten undervisning på engelska i t ex ekonomi, teknik, naturvetenskap, medicin etc..?

SVAR:
En del universitet erbjuder en kombination av kurser där ca hälften av undervisningen utgörs av japanska språkstudier och andra hälften av ämnesstudier på engelska. Det finns minst ett 15-tal universitet som erbjuder sådana program för utländska studenter. Hittills har ämneskurserna på engelska främst varit ekonomi, marknadsföring, etc. Kurser i teknik, naturvetenskap, m.m. på engelska är sällsynta, men det börjar komma fler sådana möjligheter.