Det har rapporterats i japanska medier att regler för inresa till Japan skall lättas upp, även för studenter. Vi har undersökt dessa rapporter och tyvärr visar det sig att lättnaderna inte har trätt i kraft ännu, och gäller inte alla kategorier resande. Enligt de senaste gällande regler från 2020-09-16 från Japans utrikesdepartement måste alla inresande från Sverige ha visum, ha en negativ covid-19 test vid avresa från Sverige, ta ytterligare en Covid-19 test vid ankomst till flygplatsen i Japan och sedan sitta i karantän i 14 dagar, och inte åka kollektivtrafik från flygplatsen till karantänhotellet.

För att visum ska kunna utfärdas krävs att mottagande organisation (universitet, företag) ger sitt godkännande. I dagsläget är universiteten och företagen mycket restriktiva med att ta emot utländska studenter. I dagsläget är det således mycket svårt för student att komma till Japan. Skulle studenten ändå lyckas att få visum, måste vederbörande vara beredd att själv stå för de extra kostnader som uppkommer i samband med resan och under karantänperioden.

Reglerna från 16/9 gäller vid skrivande stund, men kan ändras snabbt från ena dagen till den andra beroende på hur Covid-19 sprider sig i våra samhällen i både Sverige och Japan.

Om du tänker ta de extra kostnaderna och redan nu tänker köpa flygbiljett till Japan, måste du först ringa Japanska ambassadens visumavdelning och rådgöra med dem innan du köper din biljett. Visumavdelningen vid Japanska ambassaden i Stockholm har alltid den senaste informationen kring viseringsfrågor. Stiftelsen står inte för kostnaderna för en biljett till Japan som du köpt först, och som du sedan inte kunnat utnyttja p.g.a. du inte fick visum beviljat till Japan.