Note: FAQ studies in Japan is available only in Swedish. 

 

Youth For Understanding – YFU

Youth For Understanding erbjuder möjlighet för ungdomar 15 – 18 år – att vistas i utländsk familj och gå i utländsk gymnasieskola under ett läsår. Japanprogrammet har pågått sedan 1990 med upp till 10 svenska stipendiater varje år. Motsvarande antal japanska ungdomar tillbringar ett år i Sverige. Under året lär studenterna sig språket som talas i värdlandet.

Ansökningstid är normalt 1/4 – 30/8 och utresa sker i mitten av mars. Det japanska skolåret börjar i mars/april. Innan avresan arrangeras ett en veckas långt introduktionsseminarium vid internat. Stödundervisning i japanska ges under läsåret. Betyg över medel i genomsnitt erfordras. För resa, försäkring, administration, internat, seminarier, språkundervisning mm uttages en avgift om ca 45 000 kr per stipendiat.

Adress: Flemminggatan 21, 112 26 Stockholm, Tel: 08-650 50 25, Fax: 08- 650 50 29. Hemsida: www.yfu.org/se

 

AFS Interkulturell Utbildning – AFS

I likhet med YFU har AFS ett utbytesprogram för gymnasieungdomar med Japan sedan ett antal år tillbaka. Varje år deltar ca fem svenskar och fem japaner i programmet. Ungdomarna somreser till Japan är borta mellan mars och januari. De japaner som kommer till Sverige anländer i augusti och stannar drygt tio månader. Familjer som är intresserade av att visa sin svenska vardag för en ung japan är välkomna att ansöka om att bli värdfamilj senast den 30 april. Uppläggningen är också lik den som YFU har.

Ansökningstid för att åka till Japan är senast 15 oktober. En programavgift om 50 000 kr tas ut. Avgiften täcker resa, försäkring, läger, boende i familj och administration.

Adress: Box 45187, 104 30 Stockholm, Tel: 08-406 00 00, Fax: 08-406 00 04.
Besöksadress: Drottninggatan 83.
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.afs.se

 

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte har sedan läsåret 1991-1992 ettåriga ungdomsutbyten med Japan.

I det ettåriga utbytesprogrammet deltar varje år mellan fyra och åtta gymnasieungdomar från Sverige och lika många från Japan. Alla utbyten är ömsesidiga och den svenska familj som sänder sin dotter/son till Japan ska också vara värdfamilj åt en utbytesstudent. Utbytesstudenterna i såväl Sverige som Japan får hjälp och ett visst ekonomiskt stöd från en lokal rotaryklubb. Programavgiften är ca 43 000 kr. Sista ansökningsdag brukar vara i mitten av oktober.

Mer information om Rotarys utbytesprogram och ansökningshandlingar finns på http://www.rotarystudent.se/ Information och ansökningshandlingar kan också fås från:

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte

Byängsgränd 8, 120 40 ÅRSTA

Tel: 08-644 74 10 Fax: 08-644 52 42
E-post:[email protected]

 

Japans olika prefekturer (=län) och kommuner

Dessa erbjuder, dock än så länge i liten omfattning, utländska ungdomar att vistas i Japan för att främja internationaliseringen i den egna prefekturen / kommunen.