2018 års mottagare av stipendier och anslag

Vid en ceremoni på Kungliga Musikhögskolan den 8 maj delade Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) och Sweden-Japan Foundation (SJF) ut stipendier och anslag till ett tjugotal av årets närmare 50 anslagsmottagare. Stipendiaterna och anslagsmottagarna verkar inom många olika områden och under 2018, jubileumsåret för firande av 150 år av diplomatiska förbindelser, prioriterades projekt i Japan såväl som i Sverige med anknytning till jubiléet.

Förutom till ett stort antal svenska ungdomar som ska studera eller forska i Japan gavs anslag till kulturella evenemang med anknytning till Haiku, musik, utställningar, uppträdanden mm.

Stipendieceremonin förrättades av ambassadör Jun Yamazaki tillsammans med företrädarna för donatorerna. På bilden syns ambassadöre i mitten omgiven av anslagsmottagare såsom Fru Sonoko Kaze, rektor för Östermalms Enskilda Musikskola, donatorföreträdare såsom dir Carl Eric Stålberg (Swedbank), Märta Christina och Magnus Vahlquist, prof Harriet Wallberg, ordförande Sweden-Japan Foundation, prof Staffan Scheja, Kungl Musikhögskolan, samt Mitsuru Suzuki, ordförande i SJFs stipendiekommitté, och Marie Tsujita Stephenson, informationssekreterare och stipendiehandläggare vid SJF och SJSF.


Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.