Det svenska export- och investeringsfrämjandet i Japan

I bifogad artikel av Göran Edman skildras framväxten av den svenska främjarverksamheten i Japan.  Här belyses utmaningar, framgångar och svårigheter under nästan ett halvt sekel. Det känns angeläget att, i anslutning till jubileumsåret 2018, lyfta fram några av de verksamheter som så aktivt bidragit till de goda relationerna mellan Sverige och Japan.

Ladda ned: G. Edman (2018): Sveriges export- och investeringsfrämjande i Japan–en historisk tillbakablick


Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.