Hans Majestät Konungens medalj till Edvard Fleetwood

Sweden-Japan Foundations generalsekreterare Edvard Fleetwood har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående insatser som främjare av svenska kultur- och forskningskontakter med utlandet – särskilt med Japan”.

Medaljen överlämnades vid en ceremoni på Stockholms slott den 28 januari 2018.


Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.