The Nobel Turing Challenge – när vinner AI sitt första Nobelpris?

Välkommen till en föreläsning av Dr Hiroaki Kitano, President and CEO of Sony Computer Science Laboratories.

Tid: Onsdagen 25 oktober kl 17.30-19.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16

Anmälan: http://www.iva.se/event/the-nobel-turing-challenge–nar-vinner-ai-sitt-forsta-nobelpris/

 

Fokus för The Nobel Turing Challenge är att utveckla AI-system med förmågan att göra vetenskapliga upptäckter i Nobelprisklass. Detta innebär att vi också kommer att få fördjupade insikter om och kanske omdefiniera de vetenskapliga processerna.

Genom att kombinera maskininlärning, robotik och andra tekniker kommer vi att kunna skapa så självständiga humanoider att deras förmågor inte går att skilja från människans. Inom vissa områden kommer detta att innebära en radikal förändring av synen på rollfördelningen mellan människa och maskin.

The Nobel Turing Challenge ställer också frågan om vi med hjälp av AI kan bygga i det närmaste helt autonoma humanoider vilka kan åstadkomma sådana vetenskapliga framsteg att det blir omöjligt för Nobelpriskommittéerna att avgöra om resultaten nåtts av en människa eller maskin.

Vid seminariet medverkar en av världens främsta forskare inom området, Dr Hiroaki Kitano, President and CEO of Sony Computer Science Laboratories. Hans specialitet är systembiologi och han har gjort betydande bidrag inom vetenskapsområdet, bland annat till SBML – the Systems Biology Markup Language.

Medverkar gör också professor Anders Lansner, Stockholms universitet och KTH som leder forskargruppen Computational Neuroscience and Neurocomputing på Skolan för Datavetenskap och Kommunikation vid KTH. Han kommer att komplettera detta futuristiska perspektiv med att tala om vad datorsimuleringar kan lära oss om hjärnans funktion.

Moderator är Staffan Truvé, Forskningschef Recorded Future

Seminariet hålls på engelska.


Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.