Note: FAQ studies in Japan is available only in Swedish.

 

Olika vägar till högskolestudier i Japan 

A. Direkt ansökan till ett japanskt universitet

Mera om detta på hemsidan till Japan Student Services Organization www.jasso.go.jp

 

B. ”Japanprogram” på ett svenskt universitet

Lunds, Stockholms, Göteborgs, och Linköpings Universitet. Tag kontakt med respektive högskola för vidare information.

 

C. Kurs i japanska språket på ett svenskt universitet eller högskola

Förutom de fyra universiteten enligt B ovan erbjuder högskolorna i Linnéuniversitetet och Luleå, Handelshögskolan i Stockholm samt KTH kortare kurser i japanska. Tag kontakt med respektive skola för vidare information.

 

D. Examensarbete i slutet av en svensk utbildning utförs i Japan

I princip vilka utbildningar som helst om din examinator / handledare accepterar detta. Tag kontakt med respektive skola för vidare information. Se även ”Trainee/graduation thesis” på denna hemsida.

 

E. Utbytesstudier i Japan kombinerade med en utbildning i Sverige

T ex ett ekonomprogram i Sverige kombinerat med 1 års studier på ett japanskt universitet som tillgodoräknas inom utbildningen. Många universitet och högskolor har olika omfattande utbyte med japanska universitet. Tag kontakt med respektive skola för vidare information.