JET-programmet 2019

Från JAPAN-NOW, 13 februari 2019 

Japanska ambassaden i Stockholm får ofta frågor angående The Japan Exchange and Teaching Programme, vanligen kallat JET-programmet. Svenskar erbjuds normalt inte möjligheten att delta, eftersom rekryteringen baseras på efterfrågan av lokala myndigheter, vilka främst efterfrågar deltagare med engelska som modersmål. Det kan dock hända ibland, senast förra året, då en deltagare från Sverige anställdes som Assistance Language Teacher, ALT. I år har den möjligheten kommit igen. En svensk deltagare söks som Assistance Language Teacher i Hokkaido. Se vidare här:
Sista anmälningsdag 22 februari 2019.

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.