Människoliknande robotar – Humanlike Robots – 24 januari

IVA-JSPS-Embassy of Japan och Sweden-Japan Foundation inbjuder till seminarium om Humanlike Robots

Den 24 januari, 2017, kl 17.30-19.00, med efterföljande middag.
Plats: IVAs konferenscentrum, Grev Turegatan 16

Professor Hiroshi Ishiguro med sin robotkopia.

Ett viktigt forskningsområde i Japan är att utveckla system som inspireras av och liknar mänskligt beteende. Professor Hiroshi Ishiguro, Osaka University och Visiting Director of ATR Hiroshi Ishiguro Laboratories är en världsledande forskare inom området. Han har byggt människoliknande robotar och till med en som är en kopia av honom själv. Vid seminariet belyser han olika delar av sin forskning och framtidsutmaningarna inom området.

I Europa har fokus i forskningen legat på att utveckla mjukvara – eller beteenden – som gör att olika typer av robotar samverkar med människor på ett naturligt sätt. Doctor Ginevra Castellano, Associate Senior Associate Senior Lecturer, Leader of Social Robotics Lab, Uppsala Universitet sammanfattar den aktuella forskningen inom området.

Seminariet, som hålls på engelska, leds av professor Danica Kragic Jensfelt föreståndare för Centrum för autonoma system vid KTH.

Anmälan: http://www.iva.se/event/manniskoliknande-robotar–var-star-forskningen/

 

PROGRAMME

Introduction
Professor Danica Kragic Jensfelt, KTH

Studies on humanlike robots
Professor Hiroshi Ishiguro, Osaka University

Affective and social human-robot interaction: bringing the human in the loop
Dr. Ginevra Castellano, Uppsala University

Concluding remarks
Professor Danica Kragic Jensfelt, KTH


Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte.