Ansökningsperioden stängd för SEL stipendier HT2022/VT2023

A challenge and a unique experience – do your M.Sc thesis at Semiconductor Energy Laboratories (SEL) sponsored by Dr. Shunpei Yamazaki – the top patent holder in world!! Applications for Autumn 2022/Spring 2023 are now closed. Next application period is for Autumn 2023 / Spring 2024 which will be open March 15 2023 until October 15 2023, with first screening June 1, 2023.

Details of areas of research and other info for next application period will be presented on this web page in due time before the application period starts.

Read more about the SEL Scholarships HERE

 


Två stora Japan-vänner har lämnat oss

Som tidigare meddelats via tidningar och annan media har två stora Japan-vänner och tidigare SJF-ordförande – Hans G. Forsberg och Håkan Mogren – lämnat oss mycket nära i tid:

Teknologie och Medicine Doktor Håkan Mogren: Som kraftfull ordförande i Sweden Japan Foundation från 1997 till 2003 lyckades han från företag och stiftelser samla in betydande belopp för att möjliggöra svenska studenters och unga forskares studier i Japan. Minnesruna: Håkan Mogren In Memoriam

Professor Hans G Forsberg: Vi har främst lärt känna honom i hans verksamhet för IVA, som han beskrev som en ”Mötesplats för människor och idéer”, där han lämnat många bestående spår. Men han spelade också en viktig roll när Sweden-Japan Foundation bildades. Minnesruna: Hans G. Forsberg In Memoriam


The call for JSPS Summer Program 2022 is currently open!

This is to let you know that the call for JSPS Summer Program 2022 is currently open!

The JSPS Summer Program gives an opportunity for master students, doctoral students and postdoctoral researchers in Sweden to conduct research in Japan for two months during the summer.

Please share to those around you that might be interested in this opportunity (info is also available on our social media – find links at the bottom of this email).

Click here for more information and to read reports from past participants:

https://www.jsps-sto.com/summer-6/

Läs mer


SJF firade 50 år i år med Jubileumsvecka oktober 24-29

SJF firade 50 år med Japan-vecka Okt 24-29! Sweden Japan Foundation was established on April 16th of 1971, i.e. 50 years ago! This we wanted to celebrate, but even though Covid-related restrictions had been officially lifted the Board of SJF decided  to continue to avoid arranging bigger gatherings, and the originally planned Mingelparty on Oktober 28th was postponed to spring 2022. The week of October 24th-29th still had a number of well-visited Japan-related gatherings arranged by Japan-related organisations in collaboration with SJF to commemorate SJF turning 50.

Läs mer


Sweden Japan Foundation 50!

SJF firar 50 år med Japan-vecka Okt 24-29! Sweden Japan Foundation was established on April 16th of 1971, i.e. 50 years ago! This we want to celebrate, but even though Covid-related restrictions have been officially lifted the Board of SJF has decided  to continue to avoid arranging bigger gatherings, and the originally planned Mingelparty on Oktober 28th has now been postponed to spring 2022. The week of October 24th-29th will still have smaller Japan-related gatherings to commemorate SJF turning 50.

Läs mer