Sweden-Japan Academic Network 2021

The 9th Sweden-Japan Academic Network Webinar (Zoom). March 26th (Fri) 10:30-12:00

Themes: ”Organic light emitting diodes”, and ”Organic technologies for energy conversion and storage”

Registration (free) in advance is required by March 25.

Find out more »

Till alla stipendiater som planerar sina resor till Japan

I oktober 2020 rapporterades det i japanska medier att regler för inresa till Japan skulle lättas upp, även för studenter. Tyvärr så har istället de senaste reglerna för inresa till Japan, som gäller fram till mars 21 2021, blivit ännu striktare, och gjort det i princip omöjligt att resa in till Japan från Sverige. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad vdg senaste läget är att gå till japanska ambassadens hemsida:  https://www.se.emb-japan.go.jp/

2021-03-10


Bo Dankis förlänas japansk orden

Bo Dankis, ordförande i Sweden Japan Foundation åren 2011 – 2016, har förlänats den japanska orden The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon för sina bidrag till att fostra vänskapliga relationer och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.


Meet Akira Yoshino – Nobel laureate 2019

Time: December 13, 15.00-17.30 hrs

Venue: IVA Conference center, Grev Turegatan 16

Registration: https://www.iva.se/event/framtidens-batteriteknik-och-ekosystem/

Dr. Yoshino will present his view of the future of batteries. Swedish experts will relate to battery research and production in Sweden. Dr. Nobuyuki Kawashima will present the ICCA (International Council of Chemical Association, en sammanslutning av världens kemiindustrier)report on “Enabling the Future Chemistry innovations for a low-carbon society”. Kawashima har varit ordförande för kommittén som författat rapporten. Rapporten innehåller 17 förslag om innovationer för en bättre miljö, vara två gäller batterier.

 


Bok om skandinaviskt företagsorganisation för japaner

Olle Hedqvist har tillsammans med en f.d. arbetskollega Reiichiro Kani fått en bok på japanska 北欧流小さくて最強の組織づくり ”Hokuouryuu chiisakute saikyouno soshiki zukuri” utgiven av det stora japanska bokförlaget Kodansha under senhösten 2018. Boken handlar om organisation med betoning på personalens roll. Det görs vissa jämförelser mellan Japan och Skandinavien och Sverige –vad kan betraktas som likartat, olikt etc.  Det fokuseras på IKEA, H&M, och i viss mån också Gadelius, vari författarna själva var verksamma. Olle Hedqvist har nu fått ett antal ex. av boken till sig i Sverige och det går bra att beställa boken från honom via e-post hedqvist.olle@telia.com, ange då faktureringsadressen i mejlet och antal böcker som önskas. Det svenska priset är 160 kr inklusive porto.

 


JET-programmet 2019

Från JAPAN-NOW, 13 februari 2019 

Japanska ambassaden i Stockholm får ofta frågor angående The Japan Exchange and Teaching Programme, vanligen kallat JET-programmet. Svenskar erbjuds normalt inte möjligheten att delta, eftersom rekryteringen baseras på efterfrågan av lokala myndigheter, vilka främst efterfrågar deltagare med engelska som modersmål. Det kan dock hända ibland, senast förra året, då en deltagare från Sverige anställdes som Assistance Language Teacher, ALT. I år har den möjligheten kommit igen. En svensk deltagare söks som Assistance Language Teacher i Hokkaido. Se vidare här:
Sista anmälningsdag 22 februari 2019.

Det svenska export- och investeringsfrämjandet i Japan

I bifogad artikel av Göran Edman skildras framväxten av den svenska främjarverksamheten i Japan.  Här belyses utmaningar, framgångar och svårigheter under nästan ett halvt sekel. Det känns angeläget att, i anslutning till jubileumsåret 2018, lyfta fram några av de verksamheter som så aktivt bidragit till de goda relationerna mellan Sverige och Japan. Läs mer


Order of the Rising Sun till Leif Almö och Edvard Fleetwood

Den 29 april 2018 tillkännagavs att den japanska regeringen för våren 2018 beslutat att tilldela utmärkelser till 140 personer. Från Sverige utdelas utmärkelser till Leif Almö, honorär generalkonsul för Japan i Malmö, och till Edvard Fleetwood, generalsekreterare för Sweden–Japan Foundation. Utmärkelserna är The Order of the Rising Sun i olika valörer.

http://www.se.emb-japan.go.jp/nyhet_180429.html