Två stora Japan-vänner har lämnat oss

Som tidigare meddelats via tidningar och annan media har två stora Japan-vänner och tidigare SJF-ordförande – Hans G. Forsberg och Håkan Mogren – lämnat oss mycket nära i tid:

Teknologie och Medicine Doktor Håkan Mogren: Som kraftfull ordförande i Sweden Japan Foundation från 1997 till 2003 lyckades han från företag och stiftelser samla in betydande belopp för att möjliggöra svenska studenters och unga forskares studier i Japan. Minnesruna: Håkan Mogren In Memoriam

Professor Hans G Forsberg: Vi har främst lärt känna honom i hans verksamhet för IVA, som han beskrev som en ”Mötesplats för människor och idéer”, där han lämnat många bestående spår. Men han spelade också en viktig roll när Sweden-Japan Foundation bildades. Minnesruna: Hans G. Forsberg In Memoriam