2018 års mottagare av stipendier och anslag

Vid en ceremoni på Kungliga Musikhögskolan den 8 maj delade Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) och Sweden-Japan Foundation (SJF) ut stipendier och anslag till ett tjugotal av årets närmare 50 anslagsmottagare. Stipendiaterna och anslagsmottagarna verkar inom många olika områden och under 2018, jubileumsåret för firande av 150 år av diplomatiska förbindelser, prioriterades projekt i Japan såväl som i Sverige med anknytning till jubiléet.

Förutom till ett stort antal svenska ungdomar som ska studera eller forska i Japan gavs anslag till kulturella evenemang med anknytning till Haiku, musik, utställningar, uppträdanden mm.

Stipendieceremonin förrättades av ambassadör Jun Yamazaki tillsammans med företrädarna för donatorerna. På bilden syns ambassadöre i mitten omgiven av anslagsmottagare såsom Fru Sonoko Kaze, rektor för Östermalms Enskilda Musikskola, donatorföreträdare såsom dir Carl Eric Stålberg (Swedbank), Märta Christina och Magnus Vahlquist, prof Harriet Wallberg, ordförande Sweden-Japan Foundation, prof Staffan Scheja, Kungl Musikhögskolan, samt Mitsuru Suzuki, ordförande i SJFs stipendiekommitté, och Marie Tsujita Stephenson, informationssekreterare och stipendiehandläggare vid SJF och SJSF.


The Order of the Rising Sun till Lena Asplund

Ordföranden i Svensk-japanska Parlamentarikerförbundet Lena Asplund har tilldelats The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon för ”främjande av parlamentariska utbyten och goda relationer mellan Japan och Sverige.

Ordern överlämnades till Lena av Ambassadör Jun Yamazaki vid en ceremoni och mottagning på ambassadörens residens den 31 januari 2018.


Hans Majestät Konungens medalj till Edvard Fleetwood

Sweden-Japan Foundations generalsekreterare Edvard Fleetwood har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående insatser som främjare av svenska kultur- och forskningskontakter med utlandet – särskilt med Japan”.

Medaljen överlämnades vid en ceremoni på Stockholms slott den 28 januari 2018.