Svensk-Japanska Sällskapet
Svensk-Japanska Föreningen i Göteborg
Japanska Riksförbundet i Sverige
Japanska Föreningen i Stockholm
Japanska Föreningen i Skåne
Japanska Föreningen i Göteborg
Japanska Föreningen i Småland och Blekinge
Japanska Föreningen i Östergötland
Japanese Businessmen’s Club i Stockholm
Svensk-Japanska Parlamentarikerförbundet
The Nordic Literary Society in Japan
Svenska Haiku Sällskapet
Svenska Bonsaisällskapet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Svensk-Japanska Sällskapet

Svensk-Japanska Sällskapet bildades 1919. Sällskapet har som mål att främja de vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och Japan genom att genomföra och sprida kännedom om olika Japanarrangemang. Kulturella aktiviteter är vanligt förekommande, ofta i samarbete med Japanska Ambassaden, Östasiatiska museet, Folkens museum och Sweden-Japan Foundation. Sällskapets verksamhet är förlagd till Stockholm. Många av de drygt 250 medlemmarna är svenskar som har eller har haft omfattande och långvariga kontakter med Japan.

Hedersordförande är den japanske ambassadören i Sverige. Ordförande i Sällskapet är Generalsekreterare Edvard Fleetwood.

Adress: c/o Eva Smuelsson, Floragatan 5, 114 31 STOCKHOLM.
Tel: 070 678 74 80
Kontaktpersoner: Eva Samuelsson
evsa@telia.com
Lillian Westerberg, Tel:08-768 74 16
E-post: westerberglillian@gmail.com

Svensk-Japanska Föreningen i Göteborg

Föreningen har som mål att befästa och utvidga de vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och Japan genom arrangemang och utbyte inom bl.a. de kulturella, vetenskapliga och kommersiella områdena. Föreningen bildades 1960. Varje år ordnas ca 6-8 föredrag och andra aktiviteter, ibland tillsammans med den Japanska föreningen.
E-post:info@svenskjapanska.org
Hemsida:www.svenskjapanska.org

Japanska Riksförbundet i Sverige

Kommentar: Från och med 31 maj 2005 har Japanska Riksförbundet gjort ett uppehåll med sina aktiviteter.

Japanska Föreningen i Stockholm

Japanska Föreningen i Stockholm som ingår i Japanska Riksförbundet skall verka för medlemmarnas ideella och kulturella intressen, ökad förståelse mellan medlemmarna, internationell kontakt och förståelse samt samarbete med och stöd från kommunala, statliga kulturella och ideella sammanslutningar och enskilda personer. Medlemsantalet är som ovan nämnts över 1100. De flesta medlemmarna är japaner och japanska familjer (även japaner som har svensk make/maka).

Exempel på aktiviteter är nyårsfestival, skidresa, familjeidrottsdag, tennisturnering, båtutflykt och filmvisning. Aktiviteterna sker ofta tillsammans med Japanese Businessmen´s Club och Japanska skolan. Cirkelverksamheten omfattar Sakura kören, Japanska folkdansklubben, Tennisklubben och Japans vänner (svensktalande som studerar Japan och dess kultur).
E-post: japanskaforeningen@gmail.com                                                                Webplats: http://www.japanskaforeningenisthlm.se/index.sv.html

 

Japanska Föreningen i Göteborg

E-post: svensson.taeko@gmail.com

Japanska Föreningen i Skåne

E-post: contact@japan-skane.se

Japanska Föreningen i Småland och Blekinge

Ordförande: Mitsuru Suzuki
Adress: c/o Suzuki, Kättilstorp, 355 93 VÄXJÖ
Tel: 0470-77 60 55  Mobil: 070-67 77 133
E-post: mitsuru.suzuki@lnu.se

Japanska Föreningen i Östergötland

E-post: ogjapan@gmail.com
Blogg: http://nihonjinkai.blogspot.com

Japanese Businessmen’s Club i Stockholm

De ca 30 japanska dotterbolagscheferna träffas ca sex gånger per år i Japanese Businessmen’s Club för att diskutera frågor av gemensamt intresse och umgås. Träffar med motsvarande svenska organisationer och vissa företag arrangeras i relationsfrämjande syfte.

Därutöver genomförs åtskilliga sociala aktiviteter med affärsmännens familjer. Japanese Businessmen’s Club är på olika sätt även engagerad i att stödja de i Sverige boende japanerna och deras familjer. Ordförandeskapet är på ett år i taget och roterar mellan medlemmarna.

Adress: c/o Mitsubishi Corporation, Klarabergsviadukten 70 B:4, 111 64 Stockholm
Telefon: +46-8-506 612 00

Svensk-Japanska Parlamentarikerförbundet

Svensk-Japanska Parlamentarikerförbundet grundades den 18/12 –92. Medlemmarna är riksdagsledamöter från samtliga partier. Syftet är att underlätta kontakter mellan svenska och japanska parlamentariker samt höja intresset för Japan i riksdagen genom information. Verksamheten består huvudsakligen av föredrag och omhändertagande av besökande japanska parlamentariker.

En systerorganisation, Japansk-Svenska Parlamentarikerföreningen, finns i det japanska parlamentet.

Kontaktperson: rdl Ludvig Aspling (ordf)
E-post: ludvig.aspling@riksdagen.se

The Nordic Literary Society in Japan

”The Nordic Literary Society in Japan” syftar till ökad ömsesidig kännedom om japansk och nordisk litteratur. Sällskapet ger ut den periodiskt återkommande skriften ”Hikari”, vilken innehåller översättningar av nordiska respektive japanska verk, främst poesi och prosa.

Svenska Haiku sällskapet

Det Svenska Haiku Sällskapet bildades hösten 1999 i syfte att sprida kännedom om och stimulera till diktning i form av Haiku.

Kontaktperson: Ambassadör Lars Vargö (ordf),

Svenska Bonsaisällskapet

Svenska Bonsaisällskapet har som målsättning att sprida intresse och förståelse för bonsai, samt öka medlemmarnas kunskaper vid odling av bonsai.

Hemsida: http://www.bonsaisallskapet.se/

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Över hela Sverige finns närmare 700 budoklubbar med omkring femtiotusen aktiva registrerade utövare. Svenska Budoförbundet är Sveriges Riksidrottsförbunds specialorganisation för de östasiatiska kampidrotterna. Flera hundra ungdomar reser på träningsläger i Japan varje år.

Adress: Ölandsgatan, 42116 63 STOCKHOLM
Tel: 08-714 88 70, Fax: 08-604 00 10
Hemsida: www.budo.se
E-post: info@budokampsport.se