Japanska Ambassaden i Stockholm
Japan External Trade Organization (JETRO)
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Japanska Ambassaden i Stockholm

Japanska Ambassaden i Stockholm har de uppgifter som normalt åvilar en beskickning. Allmänna s k relationsfrämjande insatser utförs främst av kulturavdelningen, som är mycket aktiv. Ambassaden bistår årligen åtskilliga svenskar och japanska ensembler och studiegrupper samt ger råd till svenskar som önskar besöka eller vistas kortare eller längre tid i Japan. Ambassadens kulturavdelning är förmedlande länk för japanska utbildningsdepartementet och Japan Foundation´s stipendier och anslag samt för den fond som etablerades i anslutning till världsutställningen i Osaka år 1970.

Adress: Japanska Ambassaden, kulturavdelning, Gärdesgatan 10, 115 27 STOCKHOLM.
Tel: 08-579 353 00 Fax: 08-661 88 20

Hemsida

Facebook

Instagram

Twitter

 

Japan External Trade Organization (JETRO)

JETRO kan sägas vara Business Sweden’s japanska motsvarighet. JETRO gör översiktliga marknadsanalyser i många länder, bl.a. Sverige, och bistår japanska företag med kontakter och programläggning. JETRO fyller också en viktig uppgift som informatör till svenska företag som önskar ytterligare information om japanskt näringsliv, samt hjälper svenska företag att etablera sig på den japanska marknaden. Under senare år har JETRO´s främsta uppgift blivit att främja investeringar i  Japan och stimulera export till Japan. I Sverige finns ”JETRO Stockholm Correspondent” och kontaktperson är Misa Stålfjäll Shinozaki.

E-mail: [email protected]

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Japan Society for the Promotion of Science är en oberoende administrativ organisation. Dess syfte är att bidra till främjande av vetenskaplig utveckling och internationellt utbyte. JSPS verkar under överseende av Monbukagakusho (Japanese Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology, MEXT).

JSPS Stockholm Office, som öppnades i maj 2001, främjar internationellt forskningsutbyte mellan Japan och Sverige, övriga Skandinaviska länder och de Baltiska staterna. Detta görs genom:
1. Informationsutbyte med akademiska samarbetsparter i Sverige, Skandinavien och Baltikum om genomförande av utbytesprogram som slutits mellan JSPS och dess samarbetsparter.
2. Att sprida och samla information och underlag som behövs för att främja vetenskapligt samarbete i Sverige, Skandinavien, Baltikum och Japan.
3. Att tillhandahålla information och stöd till forskare som är intresserade av att ansöka till JSPS fellowships eller samverkansprogram mellan JSPS och svenska samarbetsparter. JSPS erbjuder uppföljningsservice till forskare som har fullgjort JSPS fellowship.
4. Att ge logistiskt stöd till japanska forskare som vistas i Sverige till följd av sin forskning.

Adress: JSPS Stockholm office, Fogdevreten 2, 171 77 Stockholm
Tel: 08-5088 4561, Fax: 08-31 38 86
Hemsida: www.jsps-sto.com
E-post: [email protected] (svenska, engelska),
[email protected] (japanska)