Business Sweden
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Tillväxtanalys
The Swedish Chamber of Commerce in Japan (SCCJ)Stockholms Handelskammare
EU-Executive Training Program


Business Sweden

Business Sweden gör det enklare för svenska företag att göra affärer utomlands. Verksamheten bedrivs inom tre områden: exportinformation, exportutveckling med program för små och medelstora företag samt exportkonsulting. Exportinformation finansieras dels av staten, dels genom medlemsavgifter. Exportutvecklingen består av projekt, vilka finansieras med avgifter samt i vissa fall offentliga medel, och exportkonsulting som bedrivs på helt affärsmässiga villkor. Alla tre verksamheterna bedrivs på den japanska marknaden.

I Japan driver Business Sweden Handelssekreterarkontoret inom ambassaden i Tokyo. Vidare finns ett fristående BSO (Business Support Office) kontor för vissa konsulttjänster. På Business Sweden i Stockholm finns en japanfunktion som dels ger relevant exportinformation om marknaden till svenska företag, dels stödjer kontoret ute i Japan med informationsverksamhet och löpande kontakter med företag, myndigheter och organisationer i Sverige.

Adress: Business Sweden, Box 240, 101 24 STOCKHOLM.
Besöksadress: World Trade Center
Tel: 08-783 85 00, Fax: 08-662 90 93
Hemsida: www.business-sweden.se
Kontaktperson: Iréne Enström
E-post: [email protected]

Adress: Business Sweden in Tokyo, 1-10-3-200 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032.
Tel: +81-3-55 62 50 00, Fax +81-3-55 62 90 80
E-post:[email protected]

 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA:s Japankontakter sker genom utländska ledamöter, japanska föreläsare vid IVA-konferenser, och akademisamarbeten. IVA:s utländska ledamöter i Japan är framstående företrädare för industrin och forskningen. Tillsammans bildar dessa IVA:s s k ”Japan Chapter” som träffas för att diskutera utbytet med Sverige eller möta besökande svenska akademiledamöter. IVA:s Japan Chapter har vid två tillfällen agerat som värd för besök av kungen och svenska industriledare, s k ”Royal Missions”. IVA:s Japankontakter handläggs i viss utsträckning av Sweden-Japan Foundation, SJF.

Adress: IVA, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM.
Tel: 08-791 29 00, Fax: 08-611 56 23
Hemsida: www.iva.se

Tillväxtanalys

Tillväxtanalys är en statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken. Verksamheten startade den 1 januari 2001 och hette då Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS). I januari 2009 ändrades namnet på myndigheten till Tillväxtanalys.

Myndigheten har sitt säte i Östersund. Verksamhet bedrivs även i Stockholm och i samarbete med utlandskontor i ett flertal länder, ett av vilka är det ovannämnda kontoret i Tokyo (Swedish Office of Science, Technology and Industry, under Svenska ambassaden i Tokyo).

Huvudkontor Östersund:
Postadress: Box 4, 831 21 Östersund
Besöksadress: Kyrkgatan 43 B
Tel: 063-16 18 70, Fax: 063-16 18 80
Hemsida: Tillväxtanalys

Stockholmskontor
Postadress: Box 574, 101 31 Stockholm
Besöksadress: Tegelbacken 4
Tel: 08-456 67 00, Fax: 08-456 67 01
E-post: [email protected]

The Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan (SCCJ)

Under 1992 invigdes The Swedish Chamber of Commerce in Japan. Handelskammarens syfte är att främja affärsförbindelserna mellan Sverige och Japan.

Adress: c/o Embassy of Sweden, 1-10-3-603 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: +81-3 5562-5140 Fax: +81-3-5562-5160
Hemsida: www.sccj.org
E-post:[email protected]

Inom handelskammaren finns även Young Chamber Network (YCN) vilket bildades 1995 i syfte att involvera yngre medlemmar i det Sverigerelaterade affärsmannanätverket i Japan. YCN arrangerar varje år åtskilliga informativa och kontaktskapande möten. Medlem skall vara under 35 år och ha Sverigeintressen. Medlemsavgift tas ej ut. För ytterligare information besök  www.sccj.org

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är det samlade näringslivets företrädare i Stockholms län. Organisationen har 2.500 medlemsföretag i alla storlekar och i alla branscher. I hela världen finns det cirka 10.000 handelskamrar. Stockholms Handelskammare är en länk i denna världsomspännande kedja av affärskontakter. Det finns ett samarbetsavtal mellan handelskamrarna i Stockholm och Tokyo. Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut är välkänt över hela världen när det gäller att lösa affärstvister.

Adress: Stockholms Handelskammare, Box 16050, 103 21 STOCKHOLM.
Tel: 08-555 100 00 (vxl), Fax: 08-566 316 30
Hemsida: www.chamber.se
E-post: [email protected]

EU-Executive Training Program in Japan and Korea

Executive Training Programme (ETP) är ett ettårigt managementprogram, finansierat av EU-kommissionen, unikt utformat och riktat mot företag inom EU som planerar eller redan gör affärer på dessa marknader. Genom att delta i ETP kommer du att lära dig behärska språket i tal, skrift och förstå och hantera affärskulturen. Dessutom får du praktiska färdigheter och ett kontaktnät genom praktik hos inhemska företag samt utveckla en strategisk affärsplan för just ditt företag. Information om programmet görs av handelskamrarna i Eu. Sista ansökningsdag ä 30 september.

För mer information, kontakta:

ETP National Coordinator

Handelskammarförbundet

Västra Trädgårdsgatan 9, 103 21 Stockholm

08-555 100 32